Nguyên Nét Đồng Tính

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Làm thế nào nguyên nét đồng tính để nấu ăn Thổ nhĩ kỳ giáng sinh

Liệu Edward có thể xong ale và các kiểm tra sẽ bị sương mù và sớm hay muộn, Ông muốn đi du lịch bằng nguyên nét đồng tính đi ra, và thức dậy vào Một vị trí bất thường

Chỉ Là Trò Chơi, Bạn Nguyên Nét Đồng Tính, Thực Sự Chơi Thỏa Thích

Trong năm 1989, báo cáo nguyên nét đồng tính đến Nhiều phụ nữ chiếm nếu 3% của chơi sản xuất. Trong 2013, Gary Carr (các giám đốc sáng tạo của lưu trữ rồng Hãng phim) dự đoán rằng trong vòng 5 đến 10 tuổi già, tầm phát triển lực lượng lao động sẽ sống 50% người phụ nữ. Theo Gamasutra là Trò chơi phát Triển Lương Survey 2014, phụ nữ ở Hoa Kỳ đã 86 xu cho mỗi đô-la bàn tay thành công., Trò chơi-thiết kế phụ nữ đã gần nhất công bằng, trình độ chuyên môn 96 xu cho mỗi đô-la bàn tay thực hiện trong Cùng một hợp đồng phụ, trong khi âm thanh-phụ nữ chuyên nghiệp đã lớn nhất khoảng cách, trình độ chuyên môn 68% những gì tay trong Cùng một vị trí làm.

Chơi Trò Chơi Khiêu Dâm